Taxaties

Bij NVM Finesse Makelaars & Taxateurs ontvangt u snel en gemakkelijk het juiste taxatierapport! Neem gerust contact met ons op zodat wij de mogelijkheden met u kunnen bespreken.  

Contact opnemen

Waardebegrippen

Vrije verkoopwaarde

Waarde van een woning die in volle eigendom leeg en onbezwaard kan worden overgedragen.

Executiewaarde

De executiewaarde is de waarde van het huis bij gedwongen verkoop in onbewoonde staat. Bij bestaande woningen wordt die meestal geschat (getaxeerd) op 80 à 85% van vrije verkoopwaarde, afhankelijk van de marktomstandigheden en de courantheid van het pand en bij nieuwbouwhuizen gaat men meestal uit van 90% van de koop-/aanneemsom, inclusief de eventuele kosten van meerwerk.

Bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie geldt de executiewaarde als uitgangspunt voor de hypotheek. Meestal kan niet méér worden geleend dan 125% van de executiewaarde. Tot circa 75% van de executiewaarde wordt meestal het normale rentetarief (de basisrente) berekend, daarboven geldt een renteopslag die vaak hoger is naarmate men meer leent ten opzichte van de genoemde grens.

De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de executiewaarde van de woning is het verstrekkingsrisico van een hypotheek. Een taxateur maakt in het taxatierapport een inschatting van de executiewaarde van een woning.

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om een tenietgegane (bijvoorbeeld afgebrande of ingestorte) gebouw opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde plaats.

 • Er is geen direct verband met de verkoopwaarde.
 • Het is gebruikelijk dat de herbouwwaarde is vermeld in een taxatierapport.
 • De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering.
 • Tenzij anders vermeld, is de herbouwwaarde exclusief de kosten van aanleg van een fundering.
 • Het uitgangspunt is een bedrag per kubieke meter.
 • Deze kubieke meterprijs wordt onder meer bepaald door het soort woning. 

Waarom een taxatie?

Een taxatie kan om verschillende redenen worden uitgevoerd. De bepaling van de waarde kan belangrijk zijn :

 • Om een hypotheek aan te gaan bij een bank of   
 • Verzekeringsmaatschappij.
 • Om een aankoopbeslissing te maken.
 • Voor een boedelverdeling.
 • In verband met successierecht.
 • Om uw woning te verkopen.

Contact

*
*
*
*

Lees onze voorwaarden: Cookies en Privacy